Klimatyzacja

Klimatyzacja stała się jednym z podstawowych elementów wyposażenia aut. Dzięki niej komfort podróży znacznie się polepsza. Należy jednak pamiętać o tym, że i ona powinna podlegać okresowym kontrolom

Oferujemy Ci:
Systemy klimatyzacji obsługujemy kompleksowo w:
Oto dlaczego należy regularnie kontrolować swoją klimatyzację samochodową:

Filtr z osuszaniem z biegiem czasu przestaje prawidłowo funkcjonować, co skutkuje zatykaniem układu, a w niektórych przypadkach nawet uszkodzeniem bardzo kosztownej sprężarki. Z biegiem czasu następuje ubytek czynnika chłodzącego, co wpływa na obniżenie skuteczności działania klimatyzacji samochodowej.

Filtr pyłkowy w kanałach powietrznych ulega zatkaniu, co zmniejsza ilość powietrza wtłaczanego do wnętrza pojazdu, to z kolei przyczynia się do przeciążenia elektrycznego silnika dmuchawy.

Pyłki kwiatowe osadzają się na parowniku i stanowią przyczynę rozwoju drobnoustrojów oraz bakterii, którym dodatkowo towarzyszy nieprzyjemny zapach.

Wilgotne i ciepłe powietrze z klimatyzacji jest idealnym podłożem do rozwoju dla bakterii i pleśni. Pamiętaj!! Przynajmniej raz w roku powinieneś wymienić filtr pyłkowy w swojej klimatyzacji a także zadbać o jej odgrzybienie! Tylko wówczas będzie Ci ona mogła służyć właściwie.

Nasze urządzenia do klimatyzacji :
Urządzeń Robinair AC590 PRO
Urządzenie obsługujące auta z czynnikiem R134
Urządznienie Robinair AC788 PRO.
Urządzenie obsługujące auta hybrydowe i elektryczne
Hella Gutmann 3500 HUSKY
maszyna obsługująca pojazdy z czynnikiem R1234